Regulátor RK-30

Mikroprocesorový regulátor kotla sa používa pre riadenie kotla. Riadi prácu podávača, ventilátora, obehového čerpadla a čerpadla pre akumulačnú nádrž. Regulátor zostáva v prevádzkovom režime dovtedy, pokiaľ teplota vody nedosiahne požadovanú teplotu, ktorú si užívateľ zvolí. Následne regulátor vypne ventilátor a podávač paliva, nakoľko čerpadlá pracujú na základe nastavených hodnôt. Pokiaľ sa teplota zníži o požadovaný stupeň, tak regulátor opäť zapojí do činnosti ventilátor a podávač paliva. Takto sa regulátor stará o plne automatizovanú prevádzku kotla. 

Regulátor je mikroprocesorová riadiaca jednotka s podsvieteným LCD displejom a  silovými výstupmi.

4 vstupy pre teplotné čidlá ( sú súčasťou  dodávky ). Teplota U.K. (ústredné vykurovanie), T.U.V (teplota úžitkovej vody), teplota podávača a havarijná teplota.

4 silové výstupy pre napojenie čerpadla U.K.,  T.U.V, podávača paliva a ventilátora.
1 vstup pre pripojenie izbového termostatu.